In dit privacystatement leggen we uit waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manier we dat doen..

Toepasselijkheid 
Dit privacystatement ziet toe op al onze verwerkingen. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van onze website, alsmede op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.

Privacystatement
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerken donateurschap of eenmalige gift
Wij leggen persoonlijke gegevens vast van relaties, donateurs of giftgevers (hierna: "donateur") zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en financiële gegevens ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift.

Bedanken en informeren
Bovengenoemde gegevens kunnen wij gebruiken om de donateur telefonisch, per post en of e-mail te bedanken voor de donatie of te informeren over onze missie. 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden!

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?
Gegevens van een donateur worden in een beveiligd systeem bewaard.

Wat doen wij met jouw telefoonnummer?
Wij verwerken telefoonnummers voor de volgende doelen:

Bedankmogelijkheid na sms-donatie

 Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. 

Informatie, inzage en rectificatie
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Vergetelheid
Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijnen van persoonsgegevens is door ons vastgesteld op zeven jaar. 

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op Shewula.nl is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.